1.3. MALI IZVIREK

VODNE POTI KAMNIŠKO SAVINJSKIH ALP ETAPA 1; 3. izvir

»Mali vir« izvira v moreni, skozi katero si je miren potok izboril pot preko ravnine. Izpod smrek in skal priteče voda v več izvirih, ki se združijo v idiličen počasi tekoč potok.  Po kakih 400 m se z brzicami izlije v Kamniško Bistrico prav na vhodu v sotesko Predaselj.

Rezultati večkratnih meritev na izviru so pokazali, da je voda hladna in zelo prijetna za pitje. Ima stalno temperaturo med 6,2 in 7,9 °C, v povprečju 7,0 °C.  Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode je nizko, v povprečju 79,5 ppm. Količina kisika v vodi je bila vedno precej preko 100 % nasičenosti. Oksidacijsko-redukcijski potencial (redox) ima pozitivne vrednosti (155,4 do 399,2 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja. Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) daje vodi bazičen značaj (7,51 – 8,39) in višjo trdoto.

datumTvORPkondTDSRDORDOpHmV
mVμS/cmppmmg/l%mV
10/17/20176,7263,6204,7100,38,1−61,2
7/26/20186,5384,9208,9100,510,72108,27,75−42,5
8/2/20217,1399,2184,690,9212,21120,48,39−75,4

Vsebnosti nitratov so nizke in konstantne (0,66 – 1,08 mg/l), sulfati so bili le nekajkrat minimalno zaznani, vrednosti amonija pa so bile le enkrat malo nad spodnjim merilnim območjem (0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v zelo kvalitetno pitno vodo.

datumNitratiSulfatiAmonij
d.m.lmg/lmg/lmg/l
10/17/20170,84pmopmo
7/26/20181,08nm0,018
8/2/2021bv2pmo

Mikrobiološke analize so pokazale dvakrat minimalno prisotnost bakterij Escherichia coli in nekoliko povečane vrednosti koliformnih bakterij. Enterokoki niso bili zaznani. Voda je v poletnih mesecih (julij, avgust) lahko minimalno okužena z mikroorganizmi, katerih koncentracija ni nevarna in je primerna za pitje.

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°C
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
10/17/2017ni najdenoni najdenomanj kot 10manj kot 10
7/26/2018ni najdenonajdeno (manj kot 4)manj kot 10manj kot 10
8/2/2021ocenjeno na 1več kot 80manj kot 1048

V vodi v izvirnem delu potoka živita dve vrsti majhnih, do 2 mm velikih polžkov iz družine Hydrobiidae. Manjše hišice, velikosti do 1,5 mm, pripadajo mali močvirnici (Belgrandiella kuesteri (Boeters, 1970)), večje pa Šmidovi bitineli (Bythinella opaca (Gallenstein, 1848)), ki sta bioindikatorski vrsti. Njun življenski prostor je pogojen s čisto podzemno vodo v izvirnih delih potokov.