1.4. IZVIR KAMNIŠKE BISTRICE

VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP ETAPA 1; 4. izvir

Izvir Kamniške Bistrice, Kamniška Bistrica

To je največji izvir v Kamniško Savinjskih Alpah. Na južni strani gorovja se lahko po enostavni teoriji izteka polovica vseh padavin, ki na tem območju padejo na zemeljsko površje, Izvir je zajezen v majhno izvirno jezerce, voda pa odteka preko jezu. Jezerce napajajo dotoki iz treh smeri, vsi pa imajo relativno visoko (nadmorsko) zaledje, zato je temperatura izvirske vode le malo čez 5 stopinj C.

Po izmerjenih fizikalno-kemijskih lastnosti vode v izviru (električna prevodnost, redoks potencial, TDS delci, raztopljeni kisik, pH vrednost, nitrati, amonij, sulfati) sodi med zelo kvalitetne alpske vode. Mikrobiološke analize (Escherichia coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C) so sicer že v preteklosti nekajkrat pokazale rahlo navzočnost E. coli v vodi vendar kljub temu to vodo uvrščamo med mikrobiološko zelo čiste vode v KSA. Vodo smo v celoti analizirali 3 krat (17.10.2017, 26.7.2018, 2.8.2021). E. coli smo zaznali enkrat. Izvir je vključen v državni monitoring podzemnih voda.

Tabela 1: Izvir Kamniške Bistrice, fizikalno-kemijske lastnosti vode.

DatumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
10/17/20175,7249,4102,88,05−58,1
7/26/20185,8192,4167,283,712,49124,87,68−38,1
8/2/20216395,1161,580,0213,38131,58,37−74
8/11/20226,1151,3155,273,512,41106,57,17−5,2

Tabela 2: Kamniške Bistrice, kemijske lastnosti vode.

DatumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
10/17/20171,15nmnm
7/26/20180,64nmpmo
8/2/20212pmo
8/11/20220,59nm0,02

Tabela 3: Kamniška Bistrica, mikrobiološke lastnosti vode.

DatumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
10/17/2017ni najdenoocenjeno 92256
7/26/2018ni najdenoocenjeno 4manj kot 1013
8/2/20211270manj kot 1043
8/11/2022manj kot 16manj kot 10manj kot 10ni najdeno