1.5. KRALJEVI STUDENCI

VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP ETAPA 1; 5. izvir

Kraljeve studence predstavljajo trije izviri pod Mokrico. Izvirom pravijo tudi Studenci ali v Studencih, ker prihajajo iz morene oziroma pobočnega nasutja tik nad strugo Kamniške Bistrice. Jamarji so z  barvanji podzemnih vod ugotovili, da prihaja ta voda iz Mokrice in Kalc, to je gorovja zahodno in severozahodno od izvira.

Nekdaj, ko so še nameravali graditi elektrarno v Predaslju, so na spodnjem izviru naredili leseno zajetje za zajemanje vode za potrebe graditeljev. Srednji izvir v poletnih mesecih skoraj povsem presahne, zgornji, tretji izvir pa ima vedno majhen pretok in po pripovedovanju domačinov najboljšo vodo v dolini Kamniške Bistrice.

Kvaliteto pitne vode potrjujejo tudi rezultati opravljenih analiz. Voda pa je v poletnih mesecih (julij, avgust) lahko minimalno okužena z mikroorganizmi, katerih koncentracija ni nevarna in je tudi takrat primerna za pitje.

Raziskovalci so odkrili dve bioindikatorski vrsti izvirskih polžkov le ob najmanjšem izviru, saj jim tam počasnejši tok vode omogoča obstoj. Do 1,5 mm velike polžje hišice pripadajo mali močvirnici (Belgrandiella kuesteri (Boeters, 1970)), večje pa Šmidovi bitineli (Bythinella opaca (Gallenstein, 1848)). Odkritje njunega življenskega prostora potrjuje, da je podzemna voda v izvirnih delih teh potokov že zelo dolgo čista in kvalitetna.

Po izmerjenih fizikalno-kemijskih lastnosti vode v izviru Kraljevega studenca (električna prevodnost, redoks potencial, TDS delci, raztopljeni kisik, pH vrednost, nitrati, sulfati, amonij) sodi med zelo kvalitetne alpske vode. Mikrobiološke analize (Escherichia coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C) to vodo uvrščajo med mikrobiološko zelo čiste vode v KSA. Vodo smo analizirali 2 krat (19.10.2017, 26.7.2018).

Tabela 1: Kraljevi studenci, fizikalno-kemijske lastnosti vode.

LokalitetetaDatumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
Kraljevi studenci,srednji10/19/20177,1273233,1100,67,1−5,8
Kraljevi studenci,srednji7/26/20187198,8222,1109,311,3114,87,5−32,9
Kraljevi studenci, spodnji8/2/20217,2399,4421,4200,912,991337,48−25,4
Kraljevi studenci, spodnji8/11/20227,8164,8287137,111,29105,17,18−5,8
Kraljevi studenci, zgornji10/24/202210,9122,6299143,410,28100,17,21−6,9

Tabela 2: Kraljevi studenci, kemijske lastnosti vode.

LokalitetetadatumNitratiSulfatiAmonij
d.m.lmg/lmg/lmg/l
Kraljevi studenci,srednji10/19/20170,95nmnm
Kraljevi studenci,srednji7/26/20181,21nmpmo
Kraljevi studenci, spodnji8/2/202120,021
Kraljevi studenci, spodnji8/11/20220,98nbmpmo

Tabela 3: Kraljevi studenci, mikrobiološke lastnosti vode.

LokalitetaDatumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
Kraljevi studenci,srednji10/19/2017najdeno (manj kot 4)0cenjeno 86848
Kraljevi studenci,srednji7/26/2018najdeno (manj kot 4)24več kot 300več kot 300
Kraljevi studenci, spodnji8/2/2021537532220
Kraljevi studenci, spodnji8/11/2022manj kot 114954ni najdeno