10.1. IZVIR V KAJŽARSKEM ŠUNCU

Na izviru Kajžarski šunc je že dolgo stala kajža, ki je izviru dala ime. Sicer se pa delu te doline reče v Šuncah, ker je tu dosti izvirov, ki jih domačini imenujejo šunc. Te izvire napajajo vode izpod Velike planine. izvir Kajžarski Šunc se nahaja v grapi, 810 m nad morjem. Na izviru je lastnik prenovljene kajže naredil vrsto okrasnih bazenov skozi katere se pretaka voda. 

Rezultati štirikratnih meritev (21.11.2017, 1.8.2018, 16.8.2021, 4.8.2022) fizikalno-kemijskih lastnosti vode so pokazali, da je izvir dokaj vodnat (okrog 10 l/s), temperatura minimalno varira (7 – 7,7 °C). Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode (ppm) niha med 175,4 -246, v odvisnosti od vodnatosti. Količina kisika v vodi je bila vedno krepko preko 100 % ( celo 128,7 %) kar kaže na veliko turbulentnost podzemne vode. Oksidacijsko-redukcijski potencial (ORP) ima negativne vrednosti (-153,8 do -446,9 mV) kar pomeni da v vodi poteka anaerobna razgradnja z naraščajočo  redukcijsko energijo (-446,9 mV). Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) malenkostno variira (7,52 – 8,11). Voda je bazična in ima višjo trdoto. 

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
11/21/20177446,9355,7175,411,077,9−44,6
8/1/20187153,8389,5191,310,83111,97,52−29,5
8/16/20217,7293,8466,623212,3128,78,11−60,2
8/4/20227,6247,150824610,78121,57,94−49,3

Vsebnosti nitratov (NO3) so konstantne (1,2 – 1,44 mg/l), tudi vrednosti sulfatov (SO42−) so minimalne (1 – 4 mg/l) dočim so bile vrednosti amonija (NH4+) pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v kvalitetno pitno vodo z minimalnim vplivom človeških dejavnosti na planoti Velike planine.

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
11/21/20171,36
8/1/20181,444pmo
8/16/20211,24pmo
8/4/20221,311pmo

Mikrobiološke analize so pokazale v dveh primerih (1.8.2018, 16.8.2021) minimalno prisotnost bakterij Escherichia coli (manj kot 4 in 11 enot, ki tvorijo kolonije bakterij v 100 ml vode (CFU/100ml) in koliformnih bakterij (10 in 79 CFU/100ml) v vodi kar nas opozarja, da je voda v poletnih mesecih (julij, avgust) zaradi povečane dejavnosti na Mali planini in Kisovcu in morebitnemu večjemu deževju lahko mikrobiološko manj primerna za pitje za ljudi s povečano občutljivostjo. Enterokokov (4.8.2022) v vodi ni bilo najdenih.

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
008618
8/1/2018manj kot 410več kot 300več kot 300
8/16/20211179manj kot 1075
8/4/2022125manj kot 1064ni najdeno