11.1. IZVIR V VRBJU

Izvir v Vrbju na Ljubnem ob Savinji, se napaja z vodami, ki se k Savinji stekajo s pobočja Primoža nad Ljubnim. Največ vode v Savinjo priteka s potokom Ljubnica, ki je (z 42 km2 velikim povodjem) eden njenih večjih pritokov. Razvejana mreža potokov Krumpah in Žep odvaja vode z grebena Smrekovec-Komen-Travnik, kjer prevladujejo, za vodo neprepustne, vulkanske kamnine. Potok Sopot pa v Ljubnico pripelje vode s pobočja Tera, izpod apnenčaste planote Golte. Bogastvo vodnih virov vre na dan tudi v dolini potoka Ljubnica in širšega povirnega območja med Travnikom in kraško planoto Golte.