11.2. IZVIR V TRBIŽU

Izvir v Trbižu na Ljubnem, leži na travniku nizko v dolini Trbiškega grabna, ki priteka izpod Arničevega vrha.  Zajet je za potrebe vodooskrbe, vendar je zraven postavljeno korito, tako da je poskrbljeno tudi za žejne mimoidoče.

Rezultati štirikratnih meritev fizikalno-kemijskih lastnosti vode so ob kaptaži (9.11.2017, 23.8.2018, 16.8.2021) in na pipi (1.8.2022) so pokazali, da je voda zelo kvalitetna, temperatura minimalno varira (9,2 – 9,9 °C). Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode (ppm) niha med 92,8-144. Količina kisika v vodi je bila vedno preko 100 % (8,99 – 10,44 mg/l). Oksidacijsko-redukcijski potencial (ORP) ima pozitivne vrednosti (206,7do – 395,5 mV) v vodi poteka erobna razgradnja z naraščajočo oksidacijsko energijo (395,5 mV).  Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) malenkostno variira (7,32– 8,11). Voda je bazična in ima višjo trdoto.

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
09/11/20179,2254,9193,795,310,097,81−46,4
23/08/2018206,7241,91198,99100,47,32−18,1
8/16/20219,9395,5292,314410,44113,38,11−60,7
8/1/202213,6260,7195,592,88,8698,77,52−24,9

Vsebnosti nitratov (NO3) so nizke in konstantne (0,85 – 1,11 mg/l). Vrednosti sulfatov (SO42−) so bile 16.8.2021 in 1.8.2022 nekoliko višje (20 in 25 mg/l) dočim so bile vrednosti amonija (NH4+) pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l). 

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
09/11/20170,89nmnm
23/08/20181,112,7pmo
8/16/2021120pmo
8/1/20220,8525pmo

Mikrobiološke analize so pokazale prisotnost bakterij Escherichia coli v vodi le 1. 8. 2022 (27 CFU/100ml). Obdobje pred 1.8.2022 je bilo izredno suho, potočka pod kaptažo ni bilo več. Vzorec vode za MB analizo je bil vzet na pipi pri koritu, ki priteka iz kaptaže. Tudi večja vsebnost koliformnih bakterij (več kot 201 CFU/100ml) in enterokokov (ocenjeno na 7/100 ml) dokazujeta, da voda v kaptaži, ko ni dovolj pritoka, ni primerna za pitje. Vodovodno cev, ki sedaj zajema vodo iz kaptaže bi bilo potrebno namestiti v iztekajočo vodo ob kaptaži.

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
09/11/2017ni najdeno41manj kot 10manj kot 10
23/08/2018ni najdeno16manj kot 10manj kot 10
8/16/2021ni najdenoocenjeno na 8več kot 300več kot 300
8/1/202227več kot 2011064ocenjeno 7