2.1. ZAJETJE STUDENCA NA AMBROŽU

VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP ETAPA 2; 1. izvir

To je eden od bolj atraktivnih izvirov daleč naokrog. Ob izviru so, visoko na pobočju, postavili kmetijo, ki je bila toliko uspešna, da je zgradila lastno cerkev. Izvir je pod kapelico, ki stoji v bližini cerkve. Sedaj služi predvsem za napajanje živine, kmetija se oskrbuje z drugo vodo.

Kemijske analize potrjujejo kvaliteto pitne vode. Zaradi občasne prisotnosti bakterij v vodi pa v poletnih mesecih (julij, avgust) pohodnikom s povečano občutljivostjo odsvetujemo pitje.

Rezultati štirikratnih meritev (15.11.2017, 2.8.2018, 18.8.2021, 3.8.2022) fizikalno-kemijskih lastnosti vode so pokazali, da je temperatura vode med  (6,9 in 10,3 °C). Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode (ppm) niha med 235,3 in 413,9.  Količina kisika v vodi je bila vedno preko 100 % nasičenosti (104,1 – 118,2 %). Oksidacijsko-redukcijski potencial (ORP) ima pozitivne vrednosti (123,6 do 444,6 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja z naraščajočo oksidacijsko energijo (444,6 mV). Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) malenkostno variira (7,43 – 8,1). Voda je bazična in ima višjo trdoto.

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHnapet
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
11/15/20176,9444,6480235,311,41/7,43−24,1
8/2/20189,5123,6574,42829,97107,57,46−26,1
8/18/20219,9389,2851413,910,77118,28,1−60
8/3/202210,3223,36623239,2104,17,75−33,9

Vsebnosti nitratov (NO3) so konstantno nizke (0,84- 1,16 mg/l), tudi vrednosti sulfatov (SO42−) so minimalne (1 -6 mg/l) dočim so bile vrednosti amonija (NH4+) pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v kvalitetno pitno vodo.

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
11/15/20170,98nmnm
8/2/20181,164pmo
8/18/20211,016pmo
8/3/20220,841pmo

Mikrobiološke analize so  v treh vzorcih pokazale (15.11.2017, 18.8.2021, 3.8.2022) prisotnost bakterij Escherichia coli. Le 18.8.2021 je bilo izmerjenih  42 CFU/100ml kar pa je že posledica nekega fekalnega onesnaženja, ki se odraža tudi na številu koliformnih bakterij, ki jih je bilo izmerjenih preko 80 CFU/100ml . Povišane vrednosti skupnega števila mikroorganizmov pri 37°C in 22°C, niso pogojene s fekalnim onesnaženjem vode. Enterokokov (3.8.2022) v vodi ni bilo najdenih. Pohodnikom s povečano občutljivostjo odsvetujemo pitje vode na pipi v poletnih mesecih (julij, avgust).

DatumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
11/15/2017ocenjeno 425več kot 300241
8/2/2018ni najdeno36manj kot 1036
8/18/202142več kot 802086
8/3/2022manj kot 12226164ni najdeno