RAZISKAVE PODZEMNIH VOD VELIKOPLANINSKE PLANOTE V LETU 2023

0

Dragi bralci naše spletne strani! Na naši spletni strani je bilo objavljeno Zaključno poročilo o raziskavah podzemnih vod Velikoplaninske planote v letu 2023 avtorjev Rajka Slapnika in Vida Kregarja. Naročnik in plačnik raziskav je bila občina Kamnik. Dobljeni rezultati meritev so zanimivi in do neke mere tudi zgodovinski, saj so bile meritve fizikalno kemijskih lastnosti vode in mikrobiološke analize vode v izlivnih delih vodotokov, ki se izlivajo v Kamniško Bistrico do zajetja Iverje, narejeni en dan pred katastrofalnimi poplavami in še enkrat 3 tedne kasneje. Zaskrbljujoči so rezultati mikrobioloških analiz. Bakterije Escheria coli in enterokoki so bili v večjih koncentracijah prisotni v vseh vodotokih, ki se napajajo s podzemno vodo Velikoplaninske planote pred in po katastrofalnem neurju. Dobljeni rezultati opozarjajo odgovorne na neučinkovitost ukrepov povezanih z varovanjem podzemne vode na planinah velikoplaninske planote in zgornji dolini Kamniške Bistrice. V poročilu so objavljene tudi prve analize vode iz izvira Lučnice glede bakterij Escheria coli živalskega in človeškega izvora in ocenjene starosti podzemne vode, ki se skriva v podzemlju KSA.

Želimo vam prijetno branje!

Slapnik R. & V Kregar 2023: Raziskave podzemnih voda velikoplaninske planote v letu 2023.
Zaključno poročilo. Jamarski klub Kamnik, Naročnik: Občina Kamnik. 26 strani. pdf

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja