3.1. IZVIR OB CESTI PRI PODLEBELCI

VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP ETAPA 3; 1. izvir

Tik ob cesti na Jezersko je v bližini zaselka Podlebelca malo nad cesto izvir s precejšnjo količino vode. Razlog za ta izvir je kamninska sestava, saj je Kokra tu presekala pas kristalinskih kamnin in vanje vrezala strugo. Vode ki se zbirajo v apnencu, preniknejo do te pregrade, ki je na površju opazna kot škrilast svetlozelen material. Zanimivo je, da sta na nasprotni strani še dva podobna studenca.

Izvir je precej vodnat. Pretoke smo ocenili med 1, 5 do 5 l/s (litrov na sekundo). Rezultati sedemkratnih meritev temperature vode so pokazali, da ta minimalno varira (8,8 – 10,3 °C).

Po vseh analiziranih kemijskih vrednostih lahko to vodo uvrstimo med kvalitetne pitne vode. Mikrobiološki parametri pa so pokazali prisotnost bakterij v vodi, kar pomeni, da je voda v poletnih mesecih (julij, avgust) lahko minimalno onesnažena z mikroorganizmi, ki pa niso posledica človekove dejavnosti. V teh primerih odsvetujemo pitje vode ljudem s povečano občutljivostjo.

Količina kisika v vodi je bila vedno okrog 110 % nasičenosti (115; 111,3; 110) kar kaže na veliko turbulentnost podzemne vode. Oksidacijsko-redukcijski potencial (ORP) ima pozitivne vrednosti (195,3 do 342,2 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja z naraščajočo oksidacijsko energijo. Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) malenkostno variira (7,86 – 8,46). Voda je bolj bazična in ima višjo trdoto.

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
9/12/20189,3237,5361,7177,711,571157,91−52
10/8/20189,2195,3356174,911,44111,37,86−48,7
5/8/20209,1342,2358,7176,410,611108,46−79,7

Vsebnosti nitratov (NO3) so nizke (2,32- 2,34 mg/l), vrednosti sulfatov (SO42−) so bile 12.9.2018 nekoliko povišane (12 mg/l) dočim so bile vrednosti amonija (NH4+) pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v kvalitetno pitno vodo.

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
9/12/20182,3212pmo
10/8/20182,340pmo

Mikrobiološke analize so v obeh vzorcih pokazale (12. 9. 2018, 8. 10. 2018) prisotnost bakterij Escherichia coli (manj kot 4 in 31 CFU/100ml) in koliformnih bakterij (45, več kot 100 CFU/100ml) v vodi kar pomeni, da je voda v poletnih mesecih (julij, avgust) lahko minimalno onesnažena z mikroorganizmi, ki pa niso posledica človekove dejavnosti. V teh primerih odsvetujemo pitje vode ljudem s povečano občutljivostjo.

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°C
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml
9/12/2018najdeno (manj kot 4)45manj kot 1040
10/8/201831več kot 100manj kot 10100