5.3. MURIJEV STUDENEC – MURI QUELLE

je izvir kisle, mineralne vode bogate z železom. V tem delu Karavank je takih izvirov več. Raziskave kažejo na to, da vode niso globinske, pač pa podpovršinske vode pridejo v stik z ogljikovim dioksidom, ki prihaja po razpokah iz velikih globin. Tako nastane dosti ogljikove kisline. Ta raztaplja paleozojske škrilavce, ki so zelo bogati z različnimi minerali.  Zato je voda zdravilna, vendar s pitjem ne kaže pretiravati. Ob glavni cesti je postavljena lična tabla in parkirni prostor.

Rezultati meritev fizikalno-kemijskih lastnosti vode so pokazali, da temperatura vode minimalno variira (8,2 – 9,2 °C). Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode tudi precej variira (252 – 404,2 ppm). Količina kisika v vodi je nizka (24,2 do  44,1 %.  Oksidacijsko-redukcijski potencial (redox) ima (81,5 do 282,3 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja z naraščajočo oksidacijsko energijo.  Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) je precej pod 7. Voda je precej kisla in mehka. 

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
8/25/20218,8282,3823,5404,23,1424,24,95115,5
8/9/20228,281,55212524,344,15,8271,2

Vsebnosti nitratov in sulfatov so zelo nizke dočim je bila vrednost amonija (NH4+) pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l).

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
8/25/2021pmo1nm
8/9/20220,31nbmpmo

Mikrobiološka analiza je pokazala le sled  mikroorganizmov, ki jih je bilo manj kot 10 CFU/100ml vode (pri  22°C in pri  37°C). 

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
8/25/2021ni najdenoni najdenomanj kot 10manj kot 10nbm
8/9/2022nbmnbmnbmnbmnbm