6.3. IZVIR ČRNE, LOGARSKA DOLINA

Prav idiličen je izvir Črne na robu gozda, pod zahodnim pobočjem spodnjega dela ledeniško razširjene Logarske doline. Voda daje vtis, kot da se pod velikim skalnim balvanom dviga iz tal. To poudarjajo dvigajoči se mehurčki, ki jih lahko tu in tam opazimo na mirni gladini ob izviru. Vode iz površinskih virov ponikajo v stiku z ravninskimi nasipi gruščev, nepropustne gline v spodnjem delu doline pa jih prisilijo na površje. Izvir je precej vodnat, vendar ločen od poplavnih voda, ki jih potok Kotovec odvaja iz doline z urejeno, večinoma suho strugo.

Ker voda teče po temnih glinah, so ji domačini nadeli ime Črna. Njen kontrapunkt je potok Bela v Robanovem kotu, ki teče po svetlih apnenčastih gruščih.

Rezultati meritev (5.11.2017, 27.06.2018, 01.08.2021, 1.8. 2022) so pokazali, da temperatura vode nekoliko varira (6,8 – 9,2 °C) v odvisnosti od letnih časov. Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode je v razponu med 147 in 286 ppm. Količina kisika v vodi je bila vedno preko 100 % nasičenosti. Oksidacijsko-redukcijski potencial (redox) ima pozitivne vrednosti (97,5 do 373,9 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja. Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) daje vodi rahlo bazičen značaj (7,3 – 7,57) in rahlo višjo trdoto. 

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
05/11/20178,4261,4407,410,197,57−31,9
27/06/20187,297,529914710,78103,37,3−16,9
8/1/20218,1373,9383,7188,411,9130,38−54,7
8/1/20228,3283,954124910,18107,77,39−17,9

Vsebnosti nitratov so nizke in konstantne (0,77 – 0,82 mg/l), sulfati so bili le 2 krat minimalno zaznani,  vrednosti amonija pa so bile vedno pod merilnim območjem (manj kot 0,015 mg/l). Vse naštete kemijske vrednosti uvrščajo vodo v zelo kvalitetno pitno vodo.

datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
05/11/20170,78nmnm
27/06/20180,821pmo
8/1/20211pmo
8/1/20220,77pmo

Mikrobiološke analize so le 1 krat pokazale minimalno prisotnost bakterij Escherichia coli. Koliformne bakterije so minimalno prisotne. Enterokoki niso bili zaznani. Voda je v poletnih mesecih (julij, avgust) le minimalno onesnažena z mikroorganizmi in primerna za pitje. 

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°Centerokoki
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml0/100ml
05/11/2017ni najdenoocenjeno 7manj kot 10manj kot 10
27/06/2018ni najdeno50manj kot 1015
05/08/2021ni najdenoocenjeno na 6manj kot 10manj kot 10
8/1/202219manj kot 10manj kot 10ni najdeno