7.2. IZVIR KISLE VODE

Izvir kisle vode je mineralni izvir v vznožju Olševe. Nastal je ob tektonskem prelomu, ki loči Kamniško-Savinjske Alpe od Karavank. Odkrili so jo pred več kot sto leti in je dobro raziskana. Domačini vodi pripisujejo zdravilno moč, temu pritrjujejo tudi raziskave, saj je bogata z železom, kalcijem, magnezijem in ogljikovim dioksidom. Voda je pitna, le nekoliko posebnega okusa. Izvira iz paleozojskih skrilavcev, ki so bogati z različnimi topnimi minerali. Ko pride iz podzemlja, ob stiku z zrakom oksidira, zato je okolica izvira prekrita z rdečkasto rjavo usedlino.

Ta izjemna naravna znamenitost Solčavskega je razglašena za naravni spomenik.

»Voda iz vrelca pod Olševo je povsem specifična železova mineralna voda, tipa kalcij-magnezij-hidrogenkarbonat, ki je v Sloveniji še nismo zasledili«. (mnenje Centra za razvoj in znanstveno raziskovanje mineralnih vod v Mariboru z dne 11. 12. 1981)

Rezultati štirikratnih fizikalno-kemijskih meritev (5.11.2017, 28.6.2018, 1.8.2021, 28.9.2022) tej vodi pripisujejo unikatne lastnosti. Pretok je minimalen (0,02 do 0,05 10 l/min), temperatura varira  med 7,4 in 11,0 °C. Število raztopljenih delcev v milijonu delov vode (ppm) niha med 245,6 in in 292. Količina kisika v vodi je bila vedno krepko pod 100 % (29,8 – 43,6%). Oksidacijsko-redukcijski potencial (ORP) ima pozitivne vrednosti (92,2 do 326,2 mV) kar pomeni da v vodi poteka erobna razgradnja. Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) malenkostno variira in je nizka (5,27– 5,7). Voda je kisla in mehka. 

datumT vodeORPkondTDSRDORDOpHmV
°CmVμS/cmppmmg/l%mV
05/11/20177,4152,7556,12,985,3989,6
28/06/20188116500,1245,64,2743,65,2796,8
01/08/202111326,2712,5349,62,6529,85,6875,7
9/28/20228,692,26002923,8640,55,777,1
datumNitratiSulfatiAmonij
mg/lmg/lmg/l
05/11/2017pmonmnm
28/06/20180,292pmo
01/08/2021bv2pmo
9/28/20220,310pmo

Mikrobiološke analize v vodi niso zaznale prisotnost bakterij Escherichia coli, koliformnih bakterij in drugih mikrorganizmov. 

datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri 37°CSŠM pri 22°C
CFU/100mlCFU/100mlCFU/mlCFU/ml
0 CFU/100ml0 CFU/100mlmanj kot 100/mlmanj kot 100/ml
05/11/2017ni najdenoni najdenomanj kot 10manj kot 10
05/08/2021ni najdenoni najdenomanj kot 10manj kot 10