VODNE POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP – ETAPA 4

Izsledki analiz vodnih izvirov na 4. etapi VODNIH POTI KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP (Preddvor – Suhadolnik)

 

 

Projekt« Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. JK Kamnik je vključen v projekt kot zunanji sodelavec lokalnih akcijskih skupin (LAS) LASa Srce Slovenije, LASa Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LASa Gorenjska košarica ter LASa Spodnje Koroške (Avstrija) in bo naredil analize vode na vseh izbranih izvirih (monitoring), sodeloval na festivalih pitne vode in z znanstvenimi, strokovnimi in poljubnimi objavami promoviral pomen varovanja podzemnih voda.