IZVIR KRALJEVEGA STUDENCA II, KAMNIŠKA BISTRICA

Je eden izmed treh izvirov pod Mokrico. Izvire imenujejo tudi Studenci ali v Studencih, ker prihajajo iz morene oziroma pobočnega nasutja tik nad strugo Kamniške Bistrice. Dva od njih imata stalno vodo, v največjem, Kraljevem studencu pa zelo niha. Po predhodnih barvanjih podzemnih voda je jasno, da ta voda prihaja iz Mokrice in Kalc, to je gorovja zahodno in severozahodno od izvira. Teorija pravi, da je med ledeno dobo ta voda že imela isto smer odtoka, le da je ledenik blokiral izvire, pa je voda iztekala na južnem pobočju Mokrice kjer so ohranjeni posamezni kratki jamski rovi.

Po izmerjenih fizikalno-kemijskih lastnosti vode v izviru Kraljevega studenca (električna prevodnost, redoks potencial, TDS delci, raztopljeni kisik, pH vrednost, nitrati, sulfati, amonij) sodi med zelo kvalitetne alpske vode. Mikrobiološke analize (Escherichia coli, koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in število kolonij pri 37°C) to vodo uvrščajo med mikrobiološko zelo čiste vode v KSA. Vodo smo analizirali 2 krat (19.10.2017, 26.7.2018).

     datum Tv  ORPkondTDS RDO  RDO pH mV
(0C)(mV)(μS/cm)(ppm)(mg/l)                  (%)(mV)
19.10.20177,1273,0233,1 nm nm100,67,1-5,8
26.7.20187,4198,8212,110911,3114,87,5-32,9
         
datumNitratiSulfatiAmonij
(mg/l)(mg/l)(mg/l)
19.10.20170,95nm*nm
26.7.20181,21nmpmo**
    
datumEscherichia coliKoliformne bakterijeSŠM pri  37°CSŠM pri  22°C
(CFU/100ml)(CFU/100ml)(CFU/ml)(CFU/ml)
19.10.2017manj kot 4ocenjeno 86848
26.7.2018manj kot 424več kot 300več kot 300
     

* ni meritve

** pod merilnim območjem