RAZISKOVANJE PODZEMNIH VOD

Člani Jamarskega kluba Kamnik se že preko 40 let ukvarjamo z raziskovanjem podzemnega sveta Kamniško – Savinjskih Alp in posledično tudi z njihovimi podzemnimi vodami. V okviru raznih raziskovalnih nalog in projektov in v sodelovanju z različnimi partnerji raziskujemo kvaliteto podzemskih in izvirskih in njihovo ogroženost. Izvajamo meritve fizikalno – kemijskih, mikrobioloških in bioloških raziskav izvirskih vod na celotnem območju KSA. Z mrežo vodnih poti želimo med seboj povezati izvire s kvalitetno pitno vodo, pohodnikom omogočiti pitje neoporečne vode iz njih in jim s tem tudi povedati kako pomembno je, da varujemo in ohranjamo izvire zase in zanamce, več o projektu pa si lahko preberete na spodnji povezavi.

V zadnjih letih izvajamo monitoring pozemnih vod velikoplaninske planote in aktivno sodelujemo pri iskanju rešitev pri oskrbi Kamničanov s kvalitetno pitno vodo. 

V zvezi z raziskovanjem podzemnih vod si v rubriki arhiv lahko ogledate poročila naših analiz