ZGODOVINA

Jamarski klub Kamnik je nastal iz kroga planincev Mladinskega odseka Planinskega društva Kamnik. Skupina mladih, ki so se razen s planinstvom ukvarjali tudi s hojo po brezpotju, zbiranjem mineralov in odkrivanjem neznanih lepot naših gora, je sklenila, da bi bilo dobro to dejavnost trdneje organizirati. V začetku so razmišljali o ustanovitvi jamarsko-geološkega kluba, ki bi združeval vse te dejavnosti. Kasneje so se v Jami na Velikem Špicu odločili za ustanovitev jamarskega kluba. Začeli so urejati papirje in 19. januarja 1977 so v gostilni Gorenjc ustanovili Jamarski klub Kamnik. Navzočih je bilo 17 ustanovnih članov. Sledila je registracija kluba pri občinskih organih in vpis v Jamarsko zvezo Slovenije (JZS). Prvi predsednik kluba je postal  Vido Kregar. Zveza organizacij za tehnično kulturo (ZOTK) je klubu dodelila sobo v mekinjskem samostanu. Več pa v prispevku: HOLCAR, Dane, SLAPNIK, Rajko 1998: Jamarski klub Kamnik dvajsetletnik. Kamniški zbornik, 14, str. 194-199.